PROJEKT UE

Przedsiębiorstwo W&W Transport Sp. z o.o. z duma informuje, iż realizuje projekt pt.: „Wzrost konkurencyjności i poziomu innowacyjności oferowanych usług W & W TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, który dofinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest „Zwiększenie innowacyjności świadczonych usług oraz utworzenie nowych miejsc pracy poprzez wdrożenie systemu zarządzania flotą i tematyki pojazdów ”

 

Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na dostawę laptopów.

 

W imieniu W & W TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zapraszam do złożenia oferty na dostawę laptopów w ramach przedsięwzięcia pt.: „Wzrost konkurencyjności i poziomu innowacyjności oferowanych usług W & W TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, który dofinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły związane z zakresem dostawy oraz przygotowaniem oferty zawarte zostały w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 1/2017 z dnia 16.08.2017r wraz z załącznikami.

Lista załączników:

W imieniu Zamawiającego:
Prezes
Zbigniew Włodarczyk
16.08.2017

Wyniki zapytania ofertowego
Zaproszenie do składania ofert na dostawę kserokopiarki.

 

W imieniu W & W TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zapraszam do złożenia oferty na dostawę kserokopiarki w ramach przedsięwzięcia pt.: „Wzrost konkurencyjności i poziomu innowacyjności oferowanych usług W & W TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, który dofinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły związane z zakresem dostawy oraz przygotowaniem oferty zawarte zostały w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 2/2017 z dnia 16.08.2017r wraz z załącznikami.

Lista załączników:

W imieniu Zamawiającego:
Prezes
Zbigniew Włodarczyk
16.08.2017

Wyniki zapytania ofertowego
Zaproszenie do składania ofert na dostawę systemu zarządzania flotą oraz telematyki pojazdów.

 

W imieniu W & W TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zapraszam do złożenia oferty na dostawę i montaż systemu zarządzania flotą oraz telematyki pojazdów w ramach przedsięwzięcia pt.: „Wzrost konkurencyjności i poziomu innowacyjności oferowanych usług W & W TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, który dofinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły związane z zakresem dostawy oraz przygotowaniem oferty zawarte zostały w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 3/2017 z dnia 13.09.2017r wraz z załącznikami.

Lista załączników:

W imieniu Zamawiającego:
Prezes
Zbigniew Włodarczyk
13.09.2017

Unieważnienie postępowania

Zaproszenie do składania ofert na dostawę systemu zarządzania flotą oraz telematyki pojazdów.

W imieniu W & W TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zapraszam do złożenia oferty na dostawę i montaż systemu zarządzania flotą oraz telematyki pojazdów w ramach przedsięwzięcia pt.: „Wzrost konkurencyjności i poziomu innowacyjności oferowanych usług W & W TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”, który dofinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz świadczenia usługi abonamentowej dla zainstalowanego systemu zarządzania flotą oraz telematyki pojazdów.

Szczegóły związane z zakresem dostawy i usług oraz przygotowaniem oferty zawarte zostały w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 4/2017 z dnia 26.09.2017r wraz z załącznikami.

Lista załączników:

W imieniu Zamawiającego:
Prezes
Zbigniew Włodarczyk
26.09.2017

Wyniki zapytania ofertowego